0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Hejduk Alexander
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۰۹:۳۰
Petr Picek
۱
۳
Michal Varecka
Finished
۱۹:۳۰
Martin Huk
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Radim Uhlar
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۰۹:۳۰
Filip Valek
۳
۱
Ondrej Kus
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Kus
۱
۳
Radim Uhlar
Finished
۱۱:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۰:۳۰
Michal Raska
۲
۳
Daniel Branny
Finished
۰۰:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Martin Huk
Finished
۰۱:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۰۶:۲۹
Jaromir Vyboch
۲
۳
Petr Machovec
Finished
۱۰:۰۰
Gunar Krauter
۳
۲
Jan Briska
Finished
۱۰:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۰:۰۰
Milan Vrabec
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۳:۰۰
Petr Picek
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۱۷:۳۰
Richard Krejci
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۲:۰۰
Alesh Bayer
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Lukas Malek
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Milan Vrabec
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Malek
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۰:۳۰
Filip Valek
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۰۰
Karel Pesek
۳
۲
Oldrich Lzicar
Finished
۱۴:۰۰
Jan Dzida
۱
۳
Jiri Novotny
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Nesnera
۱
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۹:۳۰
Ales Rusnak
۲
۳
Filip Sikora
Finished
۲۰:۳۰
Svatoslav Stempen
۳
۲
Vlastimil Pszczolka
Finished
۲۱:۳۰
Turek Tomas
۰
۲
Radek Rose
inprogress
۲۲:۰۰
Stanislav Olejarcik
۲
۳
Tomas Regner
Finished
۰۰:۰۰
Petr Chlad
۳
۱
Marek Holub
Finished
۰۱:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Janata
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۲:۳۰
Kamil Novak
۰
۲
Richard Krejci
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Martin Huk
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Janata
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۴:۰۰
Richard Krejci
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Martin Huk
Finished
۰۷:۰۰
Ladislav Zatecka
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۷:۰۰
Milan Regner
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۶:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۹:۳۰
Ales Rusnak
۲
۳
Filip Sikora
Finished
۲۰:۰۰
Vaclav Pech
۳
۲
Petr Budinsky
Finished
۲۱:۰۰
Petr Bradach
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۲۱:۳۰
Michal Herna
۲
۱
Bohumil Duben
inprogress
۲۲:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Jaroslav Dorazka
Finished
۰۰:۰۰
Robin Pacha
۰
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۰:۰۰
Michal Raska
۱
۳
Petr Chlad
Finished
۰۰:۰۰
Stanislav Olejarcik
۰
۳
Vaclav Kosar
Finished
۲۲:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Jaroslav Dorazka
Finished
۰۰:۳۰
Petr Holas
۳
۰
Jiri Beranek
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Tomas Janata
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Ladislav Zatecka
Finished
۰۳:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Denis Hofman
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Denis Hofman
۲
۳
Martin Huk
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۰۹:۳۰
Radim Urbaniec
۲
۳
Filip Valek
Finished
۱۰:۳۰
Jan Briska
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۱:۰۰
Petr Machovec
۱
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smesny
۰
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Hejduk Alexander
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۱:۳۰
Radim Uhlar
۲
۳
Filip Valek
Finished
۱۱:۳۰
Milan Vrabec
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۲:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۱
Ondrej Kus
Finished
۱۲:۰۰
Miroslav Nejedly
۳
۲
Petr Machovec
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Malek
۰
۳
Jan Briska
Finished
۱۲:۰۰
Jan Briska
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۲:۳۰
Radim Uhlar
۳
۰
Ondrej Kus
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۳:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Milan Regner
Finished
۱۳:۳۰
Ivan Jemelka
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۱۳:۳۰
Petr Sudek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۴:۰۰
Radek Milata
۲
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Stuchlik
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Schwan
۰
۳
Radek Milata
Finished
۱۴:۳۰
Miloslav Kotil
۰
۳
Karel Pesek
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۲
۳
Petr Sudek
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Pavel Stuchlik
Finished
۱۴:۳۰
Oldrich Lzicar
۲
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۵:۰۰
Lubomir Navrat
۲
۳
Ivan Jemelka
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۱۵:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Ivan Jemelka
۳
۰
Radek Milata
Finished
۱۵:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Pavel Stuchlik
Finished
۱۵:۳۰
Josef Fuchs
۲
۳
Karel Pesek
Finished
۱۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۵:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Oldrich Lzicar
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Schwan
۱
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۶:۰۰
Pavel Stuchlik
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۶:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Oldrich Lzicar
Finished
۱۶:۳۰
Radek Milata
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۶:۳۰
Ivan Jemelka
۳
۰
Lubomir Navrat
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۱۷:۰۰
Karel Pesek
۰
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۷:۰۰
Petr Sudek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۷:۰۰
Jan Dzida
۳
۱
Ales Rusnak
Finished
۱۷:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۰
Petr Budinsky
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Nesnera
۳
۱
Zdenek Bilek
Finished
۱۷:۳۰
Ivan Jemelka
-
-
Lubomir Navrat
Finished
۱۷:۵۹
Jiri Novotny
۳
۲
Filip Sikora
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Postelt
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۱۸:۰۰
Vaclav Pech
۳
۱
Roman Laznicka
Finished
۱۸:۰۰
Michal Varecka
۳
۲
Yurii Holovatiuk
Finished
۱۸:۰۰
Petr Budinsky
۳
۲
Vaclav Pech
Finished
۱۸:۳۰
Miroslav Barta
۰
۳
Michal Varecka
Finished
۱۸:۳۰
Zdenek Bilek
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۱۸:۳۰
Ales Rusnak
۳
۲
Jiri Novotny
Finished
۱۸:۳۰
Jan Kanera
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۱۹:۰۰
Yurii Holovatiuk
۰
۳
Petr Picek
Finished
۱۹:۰۰
Roman Laznicka
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۱۹:۰۰
Filip Sikora
۰
۳
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Yurii Holovatiuk
Finished
۲۰:۰۰
Zdenek Bilek
۳
۱
Jan Kanera
Finished
۲۰:۰۰
Petr Budinsky
۳
۲
Roman Laznicka
Finished
۲۰:۰۰
Miroslav Barta
۳
۱
Yurii Holovatiuk
Finished
۲۰:۳۰
Zdenek Bilek
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Novotny
۱
۳
Jan Dzida
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Ranecky
۰
۳
Vladimir Stanek
Finished
۲۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Matej Varcl
Finished
۲۱:۳۰
Petr Jochym
۰
۳
Adolf Huttl
Finished
۲۲:۰۰
Vlastimil Pszczolka
-
-
Petr Jochym
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Russia
Liga Pro
Sergey Martyukhin
۱
۲
Evgeny Grishaev
inprogress
۲۱:۳۰
Maksim Smyshnikov
۱
۳
Danila Andreev
Finished
۰۹:۴۵
Evgeny Grishaev
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۲۱:۰۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۳۰
Danila Andreev
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Gushchin
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۱۲:۳۰
Denis Ivanov
۱
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۲۰:۴۵
Dmitri Razinkov
۲
۲
Andrey Shmakov
inprogress
۲۱:۴۵
Nikita Bespalov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Muslikov
۱
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۰:۱۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Andrey Shmakov
Finished
۱۰:۳۰
Armen Pomazkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۲۰:۱۵
Dmitry Tunitsin
۲
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۲۰:۳۰
Oleg Zyuganov
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۱۵
Aleksey Shershnev
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۰
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۸:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۰۰
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Vasilevskiy Kirill
Finished
۱۹:۰۰
Viktor Kalachev
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitrii Kustov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Muslikov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۱۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۰۰
Maksim Chechulin
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۳:۱۵
Kirill Puzankov
۲
۳
Pavel Lukyanov
Finished
۲۰:۳۰
Denisov Alexey
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۲۰:۴۵
Anatoly Batalov
۳
۰
Konstantin Kochetkov
Finished
۲۱:۰۰
Pavel Lukyanov
۳
۰
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۱:۳۰
Artem Chernov
۱
۳
Anatoly Batalov
Finished
۲۱:۳۰
Polyakov Petr
۲
۳
Armen Pomazkov
Finished
۲۱:۴۵
Armen Pomazkov
۱
۰
Denisov Alexey
inprogress
۲۲:۱۵
Ivan Pandur
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۱۵
Dmitrii Kustov
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۴۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۱۵
Ivan Pandur
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۳۰
Ivanov Alexander
۱
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۲:۴۵
Denisov Alexey
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۳:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Fedorov
۳
۰
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۴۵
Denisov Alexey
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Kutuzov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۳۵
Nikita Bespalov
۳
۲
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Andrei Borisov
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Artemov
۳
۲
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۰:۴۵
Viktor Kalachev
۱
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۲:۰۰
Dmitrii Konstantinov
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۱۵
Viktor Kochergin
۱
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۲:۱۵
Konstantin Olshakov
۳
۰
Pavel Semeshin
Finished
۱۲:۳۰
Ildar Davlitshin
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۲:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۰
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۲:۴۵
Igor Minchenkov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۱۳:۰۰
Taras Kononenko
۱
۳
Ildar Davlitshin
Finished
۱۳:۱۵
Maksim Mameka
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۳:۳۰
Damir Bedretdinov
۳
۲
Viktor Kochergin
Finished
۱۳:۴۵
Andrei Borisov
۳
۲
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۳:۴۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۴:۰۰
Yuri Gavrilov
۳
۲
Konstantin Olshakov
Finished
۱۴:۰۰
Viktor Kochergin
۱
۳
Ildar Davlitshin
Finished
۱۴:۱۵
Dmitrii Konstantinov
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۱۵
Igor Minchenkov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۱۴:۳۰
Maksim Chechulin
۰
۳
Andrei Borisov
Finished
۱۴:۴۵
Taras Kononenko
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۴:۴۵
Pavel Semeshin
۳
۱
Yuri Gavrilov
Finished
۱۵:۰۰
Danila Andreev
۳
۱
Evgeny Glazun
Finished
۱۶:۰۰
Igor Blinov
۱
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۶:۱۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۱۶:۱۵
Aleksandr Kuzmin
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۶:۳۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۶:۳۰
Evgeny Glazun
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۷:۰۰
Aleksey Shershnev
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۷:۱۵
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Danila Andreev
Finished
۱۷:۳۰
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Vladimir Khurgin
Finished
۱۷:۳۰
Aleksei Konobeev
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۱۷:۴۵
Danila Andreev
۳
۲
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۸:۰۰
Vasilevskiy Kirill
۳
۱
Aleksandr Kuzmin
Finished
۱۸:۰۴
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۱۵
Aleksandr Kuzmin
۱
۳
Vladimir Khurgin
Finished
۱۸:۳۰
Evgeny Glazun
۰
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۸:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۱۸:۴۵
Alexander Zhelubenkov
۱
۳
Vasily Dedov
Finished
۲۰:۰۰
Andrey Shmakov
۰
۳
Anton Vashkov
Finished
۲۰:۱۵
Roman Khomenko
۳
۲
Artem Chernov
Finished
۲۰:۳۰
Vasily Dedov
۳
۰
Kirill Puzankov
Finished
۲۱:۰۰
Anton Vashkov
۳
۰
Denis Ivanov
Finished
۲۱:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۲۱:۱۵
Yaroslav Troyanov
-
-
Dmitry Tunitsin
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Alexander Zhelubenkov
۱
۲
Kirill Puzankov
inprogress
۲۲:۰۰
Konstantin Kochetkov
۳
۰
Roman Khomenko
Finished
۲۲:۰۰
Andrey Shmakov
-
-
Denis Ivanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Vasily Dedov
-
-
Pavel Lukyanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Sergey Myagkov
-
-
Polyakov Petr
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Sergey Martyukhin
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Adam Kasperski
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۶:۲۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۰۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۶:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Fomin Yurij
Finished
۰۸:۱۵
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۵۵
Petr David
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۴۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۶:۵۵
Adrian Wiecek
۱
۳
Artur Grela
Finished
۱۷:۰۵
Patrick Klos
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۶:۲۵
Josef Braun
۱
۳
Petr David
Finished
۰۹:۰۵
Patrick Klos
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۹:۳۵
Adrian Wiecek
۰
۳
Josef Braun
Finished
۰۹:۵۵
Gerasimos Chatziligeroudis
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۲۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۱۱:۰۰
Gerasimos Chatziligeroudis
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۷:۴۵
Filip Mlynarski
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۸:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۳۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۳۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۵:۳۵
Szymon Radlo
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۶:۰۰
Adrian Fabis
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۵۵
Gerasimos Chatziligeroudis
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۱۰
Patrick Klos
۳
۱
Petr David
Finished
۱۰:۴۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Gerasimos Chatziligeroudis
Finished
۱۱:۱۰
Petr David
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۹:۵۵
Gala Bartlomiej
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۲۱:۳۰
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۰۵
Petr David
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۰۰:۱۵
Szymon Radlo
۳
۱
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۵۵
Adrian Fabis
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۰۵
Kaczmarek Jakub
۲
۳
Fomin Yurij
Finished
۰۵:۵۵
Adam Kasperski
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۸:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Artur Grela
Finished
۱۹:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۲۰
Josef Braun
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۹:۴۵
Patrick Klos
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۲۰:۱۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۲۱:۵۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۲۱:۲۵
Karol Wisniewski
۰
۰
Filip Mlynarski
inprogress
۲۲:۱۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۴۰
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۲۰
Petr David
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۲۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۴۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۴۵
Adam Kasperski
۳
۱
Fomin Yurij
Finished
۰۳:۰۵
Szymon Radlo
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۱۰
Adrian Fabis
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۳:۳۰
Rudomina Kamil
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Szymon Radlo
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۳:۵۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۴:۲۰
Kaczmarek Jakub
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۴۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۵:۱۰
Fomin Yurij
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Seroka Szymon
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۱۴
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۹:۰۰
Seroka Szymon
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۹:۲۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۰۰
Seroka Szymon
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۱۰
Josef Braun
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۱:۰۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۱:۳۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Petr David
Finished
۱۱:۵۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Gerasimos Chatziligeroudis
Finished
۱۲:۰۰
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Josef Braun
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۲:۲۰
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۱۲:۳۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۲:۵۵
Petr David
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۳:۰۵
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۱۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۲۰
Josef Braun
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Artur Sobel
Finished
۱۴:۱۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Petr David
Finished
۱۴:۱۵
Gerasimos Chatziligeroudis
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۴:۳۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۴:۳۵
Patrick Klos
۳
۰
Artur Grela
Finished
۱۴:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۵۵
Adrian Wiecek
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۱۵:۰۵
Josef Braun
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۲۰
Petr David
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۵:۴۰
Gerasimos Chatziligeroudis
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۴۵
Patrick Klos
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۱۵:۵۵
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۶:۱۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۶:۱۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۶:۲۰
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۶:۳۰
Josef Braun
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۳۵
Wojciech Gluszek
۲
۳
Artur Sobel
Finished
۱۶:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۷:۲۰
Gerasimos Chatziligeroudis
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۷:۲۰
Patrick Klos
۳
۲
Petr David
Finished
۱۷:۳۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Artur Sobel
Finished
۱۷:۴۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۵۵
Bartosz Kwodawski
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۸:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Josef Braun
Finished
۱۸:۱۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Petr David
Finished
۱۸:۲۰
Gerasimos Chatziligeroudis
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۳۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Gerasimos Chatziligeroudis
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۲۰:۰۵
Adam Kasperski
۳
۱
Dawid Gala
Finished
۲۰:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۰
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۲۱:۰۵
Adam Kasperski
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۲۱:۵۵
Tomasz Lojtek
-
-
Dawid Gala
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Germany
Challenger Series
Miad Lotfijanabadi
۲
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۲:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۲
Tobias Saltzer
Finished
۱۱:۳۰
Timur Voytekhov
۰
۳
Tobias Saltzer
Finished
۱۲:۳۰
Miad Lotfijanabadi
۳
۲
Alexander Sverdlik
Finished
۱۳:۳۰
Timur Voytekhov
۳
۰
Alexander Sverdlik
Finished
۱۸:۳۰
Alexander Sverdlik
۳
۲
Abdelbasset Chaichi
Finished
۲۱:۰۰
Markus Bott
۲
۳
Damian Zech
Finished
۲۱:۳۰
Miad Lotfijanabadi
۳
۱
Tobias Saltzer
Finished
۱۰:۰۰
Miad Lotfijanabadi
۳
۰
Timur Voytekhov
Finished
۱۱:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۰
Markus Bott
Finished
۱۳:۰۰
Timur Voytekhov
۲
۳
Damian Zech
Finished
۱۴:۰۰
Tobias Saltzer
۱
۳
Abdelbasset Chaichi
Finished
۱۴:۳۰
Miad Lotfijanabadi
۳
۲
Markus Bott
Finished
۱۵:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۲
۳
Damian Zech
Finished
۱۵:۳۰
Timur Voytekhov
۲
۳
Abdelbasset Chaichi
Finished
۱۶:۰۰
Tobias Saltzer
-
-
Alexander Sverdlik
Interrupted
۱۶:۳۰
Miad Lotfijanabadi
۰
۱
Damian Zech
Interrupted
۱۷:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۱
Abdelbasset Chaichi
Finished
۱۷:۳۰
Tobias Saltzer
۱
۳
Markus Bott
Finished
۱۸:۰۰
Miad Lotfijanabadi
۳
۰
Abdelbasset Chaichi
Finished
۱۹:۰۰
Tobias Saltzer
-
-
Damian Zech
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۱
Alexander Sverdlik
Finished
۲۰:۰۵
Timur Voytekhov
۰
۳
Markus Bott
Finished
۲۰:۳۰
Alexander Sverdlik
۰
۰
Damian Zech
inprogress
۲۲:۰۰
Markus Bott
-
-
Abdelbasset Chaichi
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Alexander Sverdlik
-
-
Markus Bott
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Damian Zech
-
-
Abdelbasset Chaichi
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Brazil
WTT Contender Rio de Janeiro
Hazin, Jeremy
۳
۲
Lucas Romanski
Finished
۲۰:۳۰
Kenzo Carmo
۱
۳
Shim Joon
Finished
۲۰:۳۰
Allan Sarmento
۳
۰
Kijeong Cho
Finished
۲۱:۰۵
Yang Tzu-Yi
۱
۳
Leonardo Kenzo Iizuka
Finished
۲۱:۰۵
Felipe Doti
۱
۳
Andrea Puppo
Finished
۲۰:۳۰
Gabriel Caviquio
۰
۳
Luca Kumahara
Finished
۲۰:۳۰
Gustavo Tsuboi
۳
۰
Pradella Thiago
Finished
۲۱:۰۵
Nicolas Nishimura
۰
۳
Kim Iwasaki
Finished
۲۱:۰۵
Martin Buch Andersen
-
-
Manush Utpalbhai Shah
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Rafael Turrini
-
-
Danilo Toma
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Brazil
WTT Contender Rio de Janeiro Women
Yamada Jessica
۰
۰
Valentina Rios
inprogress
۲۲:۱۵
Stephanie Loeuillette
۰
۳
Franziska Schreiner
Finished
۲۱:۴۰
Lhays Stolarski
۰
۳
Honoka Hashimoto
Finished
۲۱:۴۰
Hitomi Sato
۳
۰
Beatriz Correia
Finished
۲۱:۴۰
Oceane Guisnel
۰
۰
Pincerato Gabrielle
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Selena Selvakumar
۰
۰
Sarda Mahayla Aime
inprogress
۲۲:۱۵
World
TT-CUP
Michal Lysakowski
۳
۱
Karol Sulkowski
Finished
۰۰:۰۰
Fabian Sikora
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۰۰:۰۵
Petr Vrastil
۳
۱
Jaroslav Sprongl
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۲۵
Milosz Kukawka
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۰:۳۰
Petr Vanek
۲
۳
Filip Nemec
Finished
۰۰:۵۵
Cermak Jiri
۳
۱
Jaroslav Sprongl
Finished
۰۰:۵۵
Petr Vrastil
۳
۱
Radek Zeman
Finished
۰۱:۲۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۱:۳۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۲:۰۰
Petr Vanek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۱۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۲:۳۰
Lukasz Buklat
۳
۲
Jakub Caban
Finished
۰۳:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۳
۲
Lukasz Buklat
Finished
۰۴:۰۰
Mleczko Mateusz
۰
۳
Jakub Caban
Finished
۰۴:۳۰
Lukasz Buklat
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Lukasz Buklat
Finished
۰۵:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۲
۳
Jakub Caban
Finished
۰۶:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Caban
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۰۰
Jerzy Kuzmicz
۱
۳
Lukasz Buklat
Finished
۰۷:۳۰
Jakub Caban
۳
۱
Mleczko Mateusz
Finished
۰۸:۰۰
Karol Sulkowski
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۸:۳۰
Gola Pawel
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۰۹:۰۰
Johannes Kant
۳
۲
Dmitri Famin
Finished
۰۹:۱۵
Stapor Rafal
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۰۹:۳۰
Michal Lysakowski
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۳۵
Eduardo Gonzales
۰
۳
Martin Ivan
Finished
۰۹:۴۰
Raul Pirson
۳
۰
Eduard Pukkonen
Finished
۰۹:۴۵
Petr Libovicky
۳
۰
Vaclav Nykl
Finished
۰۹:۵۰
Karol Sulkowski
۳
۰
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۰۰
Filip Kociuba
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۰:۰۵
Miguel Chamorro
۳
۰
Javier Benito
Finished
۱۰:۱۰
Johannes Kant
۱
۳
Eduard Pukkonen
Finished
۱۰:۱۵
Martin Novak
۳
۱
Pavel Vyvial
Finished
۱۰:۲۰
Michal Nemec
۱
۳
Adam Kral
Finished
۱۰:۲۵
Damian Bucko
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۰:۳۰
Adam Gdula
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Martin Ivan
Finished
۱۰:۴۰
Dmitri Famin
۳
۱
Raul Pirson
Finished
۱۰:۴۵
Petr Libovicky
۰
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۰:۵۰
Martin Kasik
۳
۲
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۰:۵۵
Gola Pawel
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۱۱:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۰۵
Eduardo Gonzales
۱
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۱:۱۰
Johannes Kant
۳
۰
Raul Pirson
Finished
۱۱:۱۵
Vaclav Nykl
۳
۱
Martin Novak
Finished
۱۱:۲۰
Michal Nemec
۳
۱
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۱:۲۵
Karol Sulkowski
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۳۰
Adam Gdula
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۱۱:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Javier Benito
Finished
۱۱:۴۰
Eduard Pukkonen
۳
۰
Dmitri Famin
Finished
۱۱:۴۵
Petr Libovicky
۲
۳
Martin Novak
Finished
۱۱:۵۰
Adam Kral
۳
۰
Martin Kasik
Finished
۱۱:۵۵
Damian Bucko
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۰۰
Filip Kociuba
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۰۵
Miguel Chamorro
۳
۱
Martin Ivan
Finished
۱۲:۱۰
Dmitri Famin
۳
۱
Raul Pirson
Finished
۱۲:۱۵
Pavel Vyvial
۳
۱
Vaclav Nykl
Finished
۱۲:۲۰
Michal Nemec
۱
۳
Martin Kasik
Finished
۱۲:۲۵
Gola Pawel
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۲:۴۰
Eduard Pukkonen
۱
۳
Johannes Kant
Finished
۱۲:۴۵
Tomas Cerveny Jr.
۱
۳
Adam Kral
Finished
۱۲:۵۵
Petr Libovicky
۳
۱
Vaclav Nykl
Finished
۱۳:۰۰
Karol Sulkowski
۳
۱
Damian Bucko
Finished
۱۳:۰۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۳:۰۵
Eduardo Gonzales
۱
۳
Javier Benito
Finished
۱۳:۱۰
Michal Nemec
۰
۳
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۳:۲۵
Martin Novak
۱
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۳:۳۰
Gola Pawel
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۳:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۳:۴۰
Leska Vojtech
۲
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۳:۵۰
Stepien Marcin
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۰۰
Adam Kral
۳
۱
Martin Kasik
Finished
۱۴:۰۰
Valois Kayque
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۰۵
Javier Benito
۳
۱
Martin Ivan
Finished
۱۴:۱۰
Jan Hruska
۳
۲
Tomas Rein
Finished
۱۴:۲۰
Richard Marsik
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۴:۲۵
Karol Sulkowski
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۴:۳۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۴:۳۵
Martin Ivan
۰
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۴:۴۵
Leska Vojtech
۲
۳
Tomas Rein
Finished
۱۴:۵۰
Petr Semrad
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۴:۵۵
Damian Bucko
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۵:۰۰
Valois Kayque
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۵:۰۵
Miguel Chamorro
۲
۳
Javier Benito
Finished
۱۵:۱۵
Jakub Rolik
۳
۲
Jan Hruska
Finished
۱۵:۲۰
Richard Marsik
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۲۵
Stapor Rafal
۳
۰
Stepien Marcin
Finished
۱۵:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۵:۳۵
Leska Vojtech
۰
۳
Jan Hruska
Finished
۱۵:۵۰
Martin Dolezal
۳
۰
Petr Semrad
Finished
۱۵:۵۵
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۶:۰۵
Tomas Rein
۲
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۶:۲۰
Richard Marsik
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۱۶:۲۵
Bartlomiej Molka
۳
۱
Damian Bucko
Finished
۱۶:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Wenda Krzysztof
Finished
۱۶:۳۵
Ruzicka Josef
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۵۵
Karol Sulkowski
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۱۷:۰۰
Mateusz Michta
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۷:۰۵
Tomas Rein
۳
۱
Leska Vojtech
Finished
۱۷:۰۵
Wojciech Marszal
۰
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Rolik
۲
۳
Jan Hruska
Finished
۱۷:۳۵
Szostak Michal
۳
۱
Mateusz Michta
Finished
۱۷:۳۵
Pablo Heredia
۲
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۷:۴۰
Martin Dolezal
۳
۱
Petr Semrad
Finished
۱۷:۴۰
Pistora Josef
۲
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۷:۵۰
Karol Guzy
۲
۳
Gola Blazej
Finished
۱۸:۰۰
Denys Kovtanyuk
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۱۸:۰۵
Ruzicka Josef
۳
۲
Richard Marsik
Finished
۱۸:۱۰
Petr Priscak
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۱۸:۲۰
Jan Zajicek
۱
۳
Strejc Filip
Finished
۱۸:۲۵
Wojciech Marszal
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۱۸:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۱
۳
Mateusz Michta
Finished
۱۸:۳۵
Pablo Heredia
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۸:۴۰
Pistora Josef
۰
۳
Vojtech Dusan
Finished
۱۸:۵۰
David Jicha
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۸:۵۵
Jerzy Pelka
۳
۲
Gracjan Rokita
Finished
۱۹:۰۰
Szostak Michal
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۱۹:۰۵
Francisco Almagro
۲
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۹:۱۰
Tomas Hnizdil
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۱۹:۲۰
Jan Zajicek
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۹:۲۵
Michal Bracha
۲
۳
Jerzy Pelka
Finished
۱۹:۳۰
Denys Kovtanyuk
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۹:۳۵
Pistora Josef
۱
۳
Petr Priscak
Finished
۱۹:۵۰
Strejc Filip
۳
۰
David Jicha
Finished
۱۹:۵۵
Karol Guzy
۱
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۲۰:۰۵
Vojtech Dusan
۳
۲
Tomas Hnizdil
Finished
۲۰:۲۰
Jan Zajicek
۰
۳
David Jicha
Finished
۲۰:۲۵
Wojciech Marszal
۲
۳
Jerzy Pelka
Finished
۲۰:۳۰
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Mateusz Michta
Finished
۲۰:۳۵
Tomas Vorisek
۰
۳
Strejc Filip
Finished
۲۰:۵۵
Michal Bracha
۱
۳
Gola Blazej
Finished
۲۱:۰۰
Wenda Krzysztof
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۲۱:۰۵
Tomas Hnizdil
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۲۱:۱۰
David Jicha
۳
۰
Jan Zajicek
Finished
۲۱:۲۵
Alberto Olmedo
۰
۳
Pablo Heredia
Finished
۲۱:۲۵
Karol Guzy
۳
۲
Gracjan Rokita
Finished
۲۱:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۲۱:۳۵
Petr Priscak
۳
۰
Vojtech Dusan
Finished
۲۱:۴۰
Zbynek Vyskocil
۱
۲
Dohnal Jaroslav
inprogress
۲۱:۵۰
Strejc Filip
۲
۲
Tomas Vorisek
inprogress
۲۱:۵۵
Wojciech Marszal
۲
۲
Michal Bracha
inprogress
۲۲:۰۰
Szostak Michal
۳
۰
Tomasz Witkowski
Finished
۲۲:۰۵
Dominik Lafek
-
-
Zdenek Dusek
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Jan Hendrych
-
-
Brozek Michal
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
World
Ping Pong Point
Volodymyr Andrievskiy
۳
۲
Goncharov Oleksandr
Finished
۰۸:۱۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۰۸:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۰
Goncharov Oleksandr
Finished
۰۹:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۰۹:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۰:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۰:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۱:۱۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۱:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۲:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۲:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۰
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۳:۳۷
Skorokhod Sergiy
۲
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۴:۰۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۵:۱۷
Ivan Gayday
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۵:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Roiland Dmytro
Finished
۱۶:۱۷
Ivan Gayday
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۶:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۷:۱۷
Roiland Dmytro
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۷:۴۷
Ivan Gayday
۳
۱
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۸:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۸:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Ivan Gayday
Finished
۱۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۹:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۲۰:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Moiseenko Aleksandr
۳
۲
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۸:۳۰
Gennadii Levin
۱
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۰۹:۰۰
Zhelobkovich Igor
۳
۰
Gennadii Levin
Finished
۰۹:۳۰
Nikolai Muroveiko
۱
۳
Moiseenko Aleksandr
Finished
۱۰:۰۰
Zhelobkovich Igor
۳
۰
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۱:۰۰
Andrei Kopchinskii
۲
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۲:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۳:۰۰
Petr Kernoga
۰
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۴:۰۰
Andrei Kopchinskii
۲
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۴:۳۰
Petr Kernoga
۳
۰
Andrei Khrameev
Finished
۱۵:۰۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۰
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۷:۰۰
Petr Puzanov
۱
۳
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۷:۳۰
Stanislav Plaksin
۳
۰
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۸:۳۰
Petr Puzanov
۲
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۹:۰۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۳
۰
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۱:۰۰
Dmitrii Romanenko
۳
۰
Ruslan Shafiev
Finished
۲۲:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
David Reitspies
۳
۰
Jiri Martinko
Finished
۰۹:۳۰
Laurens Devos
۳
۰
Barry Berben
Finished
۱۰:۰۰
Alvaro Gainza
۱
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۰:۳۰
Hampus Soderlund
۳
۰
Martin Koblizek
Finished
۱۱:۰۰
David Reitspies
۰
۳
Laurens Devos
Finished
۱۱:۳۰
Alvaro Gainza
۲
۳
Barry Berben
Finished
۱۲:۰۰
Martin Koblizek
۲
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۲:۳۰
Hampus Soderlund
۳
۲
Tomas Tregler
Finished
۱۳:۰۰
David Reitspies
۳
۰
Alvaro Gainza
Finished
۱۳:۳۰
Laurens Devos
۳
۱
Jiri Martinko
Finished
۱۴:۰۰
Hampus Soderlund
۳
۱
Barry Berben
Finished
۱۴:۳۰
Martin Koblizek
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۵:۰۰
Laurens Devos
۳
۰
Alvaro Gainza
Finished
۱۵:۳۰
David Reitspies
۲
۳
Hampus Soderlund
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Tregler
۲
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۶:۳۰
Martin Koblizek
۱
۳
Barry Berben
Finished
۱۷:۰۰
David Prusa
۲
۳
Tomas Koldas
Finished
۱۷:۳۰
Alberto Lillo
۳
۰
Mike Hollo
Finished
۱۸:۰۰
Martin Baechler
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Kosiba
۲
۳
Miguel Nunez Tapia
Finished
۱۹:۰۰
David Prusa
۱
۳
Alberto Lillo
Finished
۱۹:۳۰
Martin Baechler
۰
۳
Mike Hollo
Finished
۲۰:۰۰
Miguel Nunez Tapia
۱
۳
Tomas Koldas
Finished
۲۰:۳۰
Daniel Kosiba
۱
۳
Michal Benes
Finished
۲۱:۰۰
David Prusa
-
-
Martin Baechler
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Brazil
WTT Contender Rio de Janeiro, Mixed Doubles
Aceves A.C/Madrid M.
-
-
Ishida C./Senaga Shiray K. A.
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Tanaka Y./Nagasaki M.
-
-
Shim J./Miyabara S.
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Pradella T./Stolarski L.
-
-
Romanski L./Kano S.
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵